Hobby

Tááák tutok je zoznam voľno-časových aktivít.

Centrum voľného času Šaľa

M. R. Štefánika 12 Šaľa

tel. číslo: 031 / 770 3320
e-mail: cvc@cvcsala.sk
web stránka: cvcsala.sk

 

 

Centrum voľného času - Szabadidőközpont

Mostová 2, Kolárovo

tel. číslo: 0917 425 011
e-mail: info@cvckolarovo.sk
web stránka: cvckolarovo.sk

Popis:

Činnosť centra voľného času je:

pravidelná – v záujmových útvaroch (krúžky, súbory, kluby, kurzy)
príležitostná – predmetové olympiády, vedomostné súťaže, okresné, regionálne,   krajské
aj celoslovenské súťaže žiakov ZŠ, SŠ, exkurzie, prehliadky, prednášky,   besedy a iné
spontánna – relaxačné a rekreačné činnosti
prázdninová – prímestské tábory, zahraničné tábory, odborné sústredenia, krátkodobé     aktivity pre deti a mládež

Tanečná škola Echo

Čajkovského 20 949 11 Nitra

tel. číslo: 0903 421 785
e-mail: tsechojakubik@gmail.com 
web stránka: tsecho.eu.sk

Popis:

Tanečná škola ECHO bola založená v roku 1997 pretransformovaním z Tanečnej školy LENDAN. Hlavným cieľom a mottom celej školy je vytvárať rodinnú tanečnú školu, kde sa budú všetci cítiť príjemne. To znamená, že ťažiskom práce sú činnosti a aktivity sústreďujúce sa na čo najväčší okruh ľudí, ktorí sa chcú tancom hlavne zabávať.

Mládežnícky cyklistický klub Nitra ( MCK Nitra)

Schurmannova 27, 949 01 Nitra

tel. číslo: 0915 756 547
e-mail: mcknitra@gmail.com
web stránka: mcknitra.sk

Popis:

MCK Nitra vznikol v roku 2014 ako čisto mládežnícky klub a je sesterským klubom CK Nitra, ktorý je najstarším cyklistickým klubom v Nitre a jeho činnosť sa oficiálne začala v roku 1994.

KRAV MAGA pre deti

Bratislavská 13, Nitra

tel. číslo: +421 903 467 617
e-mail: info@kma.sk
web stránka: www.kma.sk

Popis:

Krav Maga je systém sebaobrany, ktorý je vhodný mužov, ženy, ale aj pre tých najmenších. A to je dôvod, prečo sme sa v KMA rozhodli organizovať okrem tréningov pre dospelých aj tréningy KRAV MAGA KIDS, ktoré sú určené pre deti už od 8 rokov.

Súkromná základná umelecká škola Heleny Madariovej

Krčméryho 2 949 01 Nitra

tel. číslo: 037/652 35 18
e-mail: info@konzervatoriumnitra.sk
web stránka: www.konzervatoriumnitra.sk

Popis:

Súkromná základná umelecká škola Heleny Madariovej vznikla v roku 2003 a je priamym pokračovateľom Detského baletného štúdia. V súčasnosti má škola viac ako 700 žiakov v hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore.

Centrum voľného času Domino Nitra

Štefánikova trieda 63, Nitra

tel. číslo: +421 37 6524 325
e-mail: sekretariat@cvcdomino.com
web stránka: cvcnitra.edupage.org

Popis:

Deti a mládež v 69 záujmových krúžkoch, súboroch a kluboch vypĺňajú zmysluplne voľný čas.

Akadémia tanca Nitra

Výstavná 8 949 01 Nitra – Chrenová

tel. číslo: +421 948 202 345
e-mail: akademiatanca@gmail.com
web stránka: akademiatanca.sk

Popis:

Akadémia tanca, multižánrová tanečná škola v Nitre. Tanečné krúžky pre deti od 4 rokov a mládež. U nás môžete tancovať pre radosť alebo rozvinúť svoj talent až po vrcholovú súťažnú úroveň. Stačí si vybrať z ponuky tanečných štýlov a užiť si tanec naplno. Tešíme sa na vás!

Centrum voľného času Cvrček

Školská 5, Moldava nad Bodvou

tel. číslo: +421 (905) 815 083
e-mail: cvrcek@cvcmoldava.edu.sk
web stránka: www.cvcmoldava.edu.sk

Popis:

Centrum voľného času CVrČek (CVČ) je moderné, efektívne a úspešné školské zariadenie, orientované na dieťa, podporujúce jeho tvorivosť, aktivitu a rozvíjanie jeho kľúčových kompetencií. Ponúka širokú paletu voľno časových aktivít smerujúcich k rozvoju talentu dieťaťa, pri ktorých môže každý zažiť pocit úspechu a mať radosť z toho, čo robí. Ponúka deťom v oblasti voľného času právo voľby a súčasne naučí dieťa povedať nie nevhodným ponukám trávenia voľného času.

Centrum voľného času Sečovce

Nám. sv. Cyrila a Metoda 143/46 07801 Sečovce

tel. číslo: +421566782294
e-mail: cvcsecovce@hotmail.com
web stránka: cvcsecovce.edupage.org

 

Centrum voľného času v Gelnici

Slovenská 46, Gelnica

tel. číslo: 053/4821491
e-mail: cvcgelnica@cvcgl.edu.sk
web stránka: cvcgl.edupage.org

Popis:

CVČ je školské zariadenie, ktoré organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež počas celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin. Zriaďovateľom centra je Mesto Gelnica.

Centrum voľného času

Orgovánová 5, 040 11 Košice

tel. číslo: 0918 683 819 
e-mail: cvc@cvckosice.sk 
web stránka: cvckosice.sk

Popis:

CVČ je školským zariadením zameraným na voľnočasové aktivity detí a mládeže, kde prioritným cieľom je zachovať pozitívne ovplyvňovanie detí a mládeže. Činnosť centra je zameraná predovšetkým na pravidelnú popoludňajšiu záujmovú činnosť pre deti a mládeže.

Krúžok ľudového tanca HALÚZKA

Čingovská 9 040 12 Košice

tel. číslo: 0904 951 159
e-mail: oz.pimpollo@gmail.com
web stránka: pimpollo.sk/Haluzka/

Popis:

Občianske združenie PIMPOLLO organizuje
Krúžok ľudového tanca "Halúzka" pre deti od 3 do 6 rokov
Hudobno-pohybová príprava  v útlom veku  dokáže  ovplyvniť vývoj dieťaťa, hlavne jeho pohybové schopnosti, estetické cítenie, disciplinovanosť, sebavedomie, prispôsobivosť, samostatnosť, rozhodnosť, pohotovosť, tvorivosť a pod.

Hokejová prípravka HK Sršne Košice

Drábova 3, 040 23 Košice - KVP

tel. číslo: + 421 905 622 145
e-mail: info@arenasrsnov.sk
web stránka: arenasrsnov.sk

 

 

Family GYM Košice

Športový klub Family Gym Kustrova 5, 04001 Košice

tel. číslo: 0907 396 135
e-mail: klub@familygym.sk
web stránka: familygym.sk

Popis:

Nový športový klub Family Gym. Je určený pre deti vo veku od 4 rokov. Zameriava sa na všeobecnú športovú prípravu.

  • celoročné členstvo

  • pravidelné tréningy

  • rozmanitosť športov - bicyklovanie, gymnastika, korčuľovanie, lyžovanie, plávanie

  • profesionálny a zároveň priateľský prístup skúsených trénerov

  • klubové tábory, turistika, akcie

G mini Dance team

Sputniková 7, 040 12 Košice

tel. číslo: 0907 975 319
e-mail: obz.gaga@gmail.com
web stránka: gmini.sk

Popis:

Tanečná skupina G mini Dance team vznikla ako občianske združenie  OZ GAGA v roku 2013 pod vedením Gabriely Vargaeštok pri Súkromnej základnej škole, Tr. SNP 104 v Košicicach. V roku 2017 bola schválená zmena názvu združenia na G mini Dance team. Jej cieľom je rozvíjať tanečné a pohybové zručnosti detí predškolského veku, žiakov základných, stredných škôl a širokej verejnosti. Venujú sa deťom predškolského veku už od 3 rokov, hlavne hudobno-pohybovej príprave, až po rôzne tanečné štýly ako je street dance*show dance*disco dance*gymnastika.

Centrum voľného času DÚHA v Humennom

Námestie slobody 48, 066 01 Humenné

tel. číslo: 057 7722745
e-mail: cvche@cvche.edu.sk
web stránka: duhacvc.sk

Popis:

Školské zariadenie pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže v ich voľnom čase formou záujmovej činnosti.

Centrum voľného času v Poprade

Ulica mládeže 2688/13, Poprad

tel. číslo: +421 918 649625
e-mail: cvcpp@gmail.com
web stránka: cvc-poprad.sk

Popis:

Voľný čas sa vo veľkej miere podieľa na formovaní osobnosti mladého človeka. Dá sa prežívať rôzne, napr. odpočinkom, rekreáciou, zábavou či záujmovou činnosťou. Každý z nás je iný. Jedného baví šport, druhého divadlo, tretí rád stavia modely lodí, štvrtý vyhľadáva spoločnosť. Kto si chce zmerať sily, má možnosť zúčastniť sa rôznych olympiád – vedomostných, umeleckých i zabodovať na športových  súťažiach. CVČ ponúka všetky možnosti využitia už od 5 rokov až do nekonečna.

ABC - Centrum voľného času v Prešove

Októbrová 30, Prešov 080 01

tel. číslo: 0918 900 949
e-mail: abc@abccentrum.sk
web stránka: abccentrum.sk

Popis:

Sme tu pre všetkých, ktorí sa chcú neformálne vzdelávať, rozvíjať svoje záujmy, schopnosti, talent, aktívne relaxovať, užitočne a zaujímavo tráviť voľný čas v spoločnosti priateľov. Za dlhé roky nášho pôsobenia sme svojimi aktivitami oslovili tisíce záujemcov o pravidelnú krúžkovú činnosť, príležitostné podujatia, prázdninové tábory, ale aj o predmetové olympiády a rôzne súťaže.

Centra voľného času Snina

Kukučínova 2544/7, 069 01 Snina

tel. číslo: 057 762 24 18
e-mail: cvcsnina@centrum.sk
web stránka: cvcsnina.sk

Popis:

Činnosť Centra voľného času Snina je zameraná na výchovno – vzdelávacie aktivity a aktívny oddych detí a mládeže od predškolského veku detí až do 30 rokov u mladých ľudí, na činnosť pre rodičov s deťmi, činnosť s dospelými, na spoluprácu pri organizovaní podujatí a súťaží v spolupráci s občianskymi združeniami, ktoré podľa usmernení MŠ organizačne aj finančne zabezpečujú školské súťaže a podujatia pre školskú mládež. CVČ organizuje svoju činnosť vo voľnom čase detí a mládeže, v priebehu školských prázdnin i v rámci vyučovania.

Lezecký krúžok v Lanovom centre Prešov

Tomášikova 60 080 01 Prešov – Sídlisko III

tel. číslo: +421 918 955 102
e-mail: lanovecentrum@outdoorpark.sk
web stránka: bouldrovka.outdoorpark.sk

Popis:

Pre deti od 5 do 18 rokov organizujeme lezecké krúžky a tréningy. Deti môžu tráviť voľný čas lezením pod dohľadom skúsených inštruktorov. Lezenie je pre deti všestranným pohybom, ktoré pomáha formovať telo i ducha. Deti sa môžu tešiť i na lezenie formou hier, naučia sa viazať uzly, techniku lezeckého pohybu, a iné zručnosti.

Základná fyzická príprava pre deti a mládež

Justičná 13 Škultétyho 30 Prešov

tel. číslo: 0917 568 291
e-mail: info@realfit.sk
web stránka: www.realfit.sk

Popis:

Cvičenia sú určené pre dievčatá aj chlapcov. Prebiehajú v dvoch skupinách, 8 - 12 rokov a 12 - 16 rokov.

Helen Doron Prešov

Požiarnicka 17, 08001 Prešov

tel. číslo: 0918 567 563
e-mail: presovzapad@helendoron.sk
web stránka: helendoron.sk/site/presov/

Popis:

V roku 1985 lingvistka a pedagogička Helen Doron urobila zásadný prevrat vo vyučovaní angličtiny ako cudzieho jazyka pre malé deti. Vyvinula totiž systematickú a ucelenú metódu, ktorá napodobňuje spôsob, akým sa deti učia svoj materinský jazyk. Dnes je Helen Doron English medzinárodnou sieťou vo viac ako 30 krajinách. 3 milióny študentov dnes rozpráva po anglicky vďaka Helen Doron – zaraďte k nim aj svoje deti!

Cyklistika v ŠK Velodrom Prešov

Na rúrkach 12 Prešov 080 01

tel. číslo: 0903 625 662
e-mail: velodrompresov@gmail.com
web stránka: velodrom.sk

Popis:

Tréningy mládeže prebiehajú každý pondelok - streda - piatok v čase od 16.00 - 18,00 hod.

Tenisová škola Stanislav Cholvád

Javorová 4, 974 09 Banská Bystrica

tel. číslo: 0903 369 963
e-mail: info@tktlaciarik.sk
web stránka: tktlaciarik.sk

Popis:

Tenis je naša vášeň, zábava, aj práca. V roku 2001 sme založili tenisový klub Tlačiarik s cieľom vytvoriť v Banskej Bystrici priestor pre malých tenistov. Naša filozofia bola postavená na vybudovaní tenisového klubu, ktorý bude umožňovať deťom prežiť plnohodnotné detstvo pozostávajúce nielen z rodinných a školských povinností ale aj zdravého pohybu, zmysluplného využitia voľného času a rozvoja ich osobnosti.

Školský volejbalový klub TATRAN Banská Bystrica, o. z.

Cesta na amfiteáter 4, 974 01 Banská Bystrica

tel. číslo: +421 918 514 827
e-mail: sycoandrea@gmail.com
web stránka: svktatranbb.sk

Popis:

  • Ak športový klub pracuje 16 rokov, môžeme mu dať prívlastok životaschopný.
  • Ak sa vyvíja a prijíma vyššie ciele, tvrdíme, že je ambiciózny.
  • Ak cieľovou skupinou je mládež od 8 do 18 rokov, pridáme ďalší prívlastok – zmysluplný.
  • Výchovný rozmer rekreačného a výkonnostného športu v mládežníckom veku je nenahraditeľný. Je to ten správny životný štýl, je to najlepšia investícia spoločnosti.

Lyžiarsky oddiel Mladosť

Trieda SNP 53, Banská Bystrica

tel. číslo: 0905 845 604
e-mail: info@lomladost.sk
web stránka: lomladost.sk

Popis:

Niekoľko rokov dozadu sme sa v rodine rozhodli, že naše štvorročné dieťa je súce na lyže. Otázka však znela, kde, čo a ako, čo nás to bude stáť ? Manželka „klikla do Gugla“ a tam sme obratom dostali množstvo informácii. Dnes sme už skúsenejší a tak sme sa rozhodli svoje poznatky sústrediť do niekoľkých bodov a tak Vám uľahčiť vaše rozhodovanie o tom ako, kde a či začať.

Centrum voľného času Domino

Bela IV. 1567/6 960 01 Zvolen

tel. číslo: 0908 769 514
e-mail: domino@cvczv.edu.sk
web stránka: cvcdominozv.edupage.org

Popis:

Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Centrum voľného času usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných škôl a stredných škôl.

Centrum voľného času Trend

Obrancov mieru 1, 962 12 Detva

tel. číslo: +421 903 645 659
e-mail: cvctrend.detva@gmail.com
web stránka: cvctrend.sk

Popis:

Cenrum voľného voľného času už vo svojom názve obsahuje hlavné zameranie svojej činnosti, miesto, kde je možné tráviť voľný čas počas celého kalendárneho roka. Je to zariadenie, ktorého poslaním je uskutočňovať neformálne vzdelávanie v mimoškolskej činnosti.
Poslanie výchovy a výchovného ovplyvňovania voľného času detí a mládeže predstavujú úlohy:
umožniť uspokojenie a rozvoj individuálnych potrieb, schopností, záujmov, nadania a talentu cieľových skupín, a tak napomôcť k uplatneniu a sebarealizácii v bežnom živote.

Súkromné centrum voľného času

Radvanská 1 974 05 Banská Bystrica

tel. číslo: 0908 597 312
e-mail: yamahaskola.bb1@gmail.com
web stránka: volnycasbb.sk

Popis:

Súkromné centrum voľného času, Radvanská 1, Banská Bystrica (SCVČ) je školské zariadenie, ktoré je zamerané na mimoškolské aktivity detí, mládeže a dospelých.

Kurz spoločenského tanca pre deti

Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Podbrezová

e-mail: miroslava.ondrejkova@gmail.com

 

Karate klub Uraken Zvolen

Ružová 1359/45 96001 Zvolen

tel. číslo: 0910 236 309
e-mail: milan.olsiak.karate@gmail.com
web stránka: karatezvolen.sk

Popis:

Cieľom nášho oddielu je vychovávať nielen dobrých karatistov, no najmä čestných a charakterných ľudi so zmyslom pre spravodlivosť a morálku.
Všetci záujemcovia o karate bez ohľadu na vek sú v našom oddieli srdečne vítaní.

Florbalový klub Tvrdošín o.z.

Medvedzie 38/23, Tvrdošín 027 44

e-mail: micvanco@yahoo.com
web stránka: fbktvrdosin.sk

Popis:

Extraligový florbalový klub, viacnásobný majster Slovenska.

Family yoga v Hamsa yoga štúdiu

Makovického 59/2, 010 01 Žilina

tel. číslo: +421 949 804 298
e-mail: info@hamsayoga.eu
web stránka: hamsayoga.eu

Popis:

Hamsa yoga štúdio je miesto s priateľskou atmosférou, priamo v centre Žiliny. Venujeme sa viacerým druhom yogy ako Ashtanga yoga, ktorá precvičí každý jeden sval v tvojom tele, dodá ti úžasnú silu, pružnosť a vitalitu. Ponúkame hodiny tzv. jemnej yogy pre múdrejší vek. Yoga je zameraná na rozhýbanie celého tela, zdravý chrbát, má terapeutické účinky na celé telo aj na psychiku. Taktiež máme k dispozícií hodiny tehotenskej yogy, pri ktorej sa učíme najmä pracovať s dychom a prepájať sa s bábätkom a samozrejme nevynechávame ani cvičenie.  Ďalej máme k dispozícií Hatha, Vinyasa, Tanečnú, Zdravý chrbát, Flow a Mindfull yogu. Taktiež sa venujme aj bábätkam a deťom prostredníctvom Mama a baby a Family yogy, ktoré sú rozdelené podľa veku dieťatka.

Plavecká škola Nereus

Vysokoškolákov 8 010 08 Žilina

tel. číslo: +421 (0)41 500 28 80
e-mail: plaveckaskola@nereus-sro.sk
web stránka: plaveckaskolanereus.sk

Popis:

Kurzy pre verejnosť prebiehajú počas školského roka, pláva sa 2 x týždenne a to buď pondelok a stredu alebo utorok a štvrtok v poobedňajších hodinách medzi 16.00 – 19. 00 hod. s výnimkou prázdnin a štátom uznaných sviatkov. Dĺžka kurzu je spravidla 14 – 15 hodín a v priebehu roka otvárame 5 po sebe idúcich, spravidla dvojmesačných turnusov. Deti sú zaradené do družstiev podľa výkonnosti a zo zlepšovaním dieťaťa sa mení aj jeho zaradenie. Plávajúce deti sú zaradené podľa uplávanej vzdialenosti plaveckým spôsobom prsia, kraul, znak, neplavci podľa úrovne zvládnutia plaveckých zručností – ponáranie a orientácia pod vodou, splývanie na prsiach a na znaku, skok do vody.
Maximálny počet detí v skupine na 1 inštruktora závisí od veku a úrovne plávania – u neplavcov 6 – 8 detí, u plavcov 10 – 12.

MBK Victoria Žilina

Internátna 18 01008 Žilina

tel. číslo: +421 903 689695
e-mail: badem12@gmail.com
web stránka: basketvictoria.sk

Popis:

Výchova nových mladých basketbalistov od 6 do 18 rokov.

CVČ Žirafa

Lombardiniho 26, 014 01 Bytča

tel. číslo: 0903 243 990
e-mail: zirafa@zirafa.sk
web stránka: zirafa.sk

Popis:

Súkromné centrum voľného času, ktoré ponúka široké spektrum rôznych druhov krúžkov.

MyDance school

Multifunkčná budova Družba - Hliny 8

tel. číslo: 0903/54 99 44
e-mail: info@mydance.sk
web stránka: mydance.sk

Popis:

Škola MyDANCE funguje v Žiline od septembra 2016, kedy som sa rozhodla pre veľmi dôležitý životný krok a to otvorenie vlastnej tanečnej školy. Impulzom bola veľká chuť vytvárať niečo vlastné, robiť to po svojom, najlepšie ako viem a pritom odovzdávať deťom všetko čo dokážem. Želám si, aby som vedela motivovať mládež, ktorú učím a trénujem, nech majú svoje vlastné sny, idú si za nimi a plnia si ich. Ak by som mala pár slovami po roku popísať školu MyDANCE povedala by som, že je plná energických detí, ktoré sa vedia baviť tancom a pomocou neho si budujú svoje osobnosti a dotvárajú našu MyDANCE family. Ak máš chuť pridať sa k nám, radi ťa uvidíme. Marry

 

Karate Klub Žilina

Oravská cesta 11

tel. číslo: 0948 900 425
e-mail: karateza@karateza.sk
web stránka: https://sk-sk.facebook.com/pg/karatezilina

 

 

Športový klub Vlči Parkour

ŽILINA - ČADCA

tel. číslo: +421905237112
e-mail: vlciparkour@gmail.com
web stránka: vlciparkour.edupage.org

Popis:

OZ rozvíja svoju činnosť v športovej oblasti so zameraním na aktívne trávenie voľného času deti vo veku od 6 do 14 rokov. Tréningy sú pravidelné krúžky parkouru vedené pod dohľadom skúsených trénerov. Deti tak aktívne vypĺňajú svoj voľný čas a učia sa mnoho nových a zaujímavých vecí. Bezpečnosť a zdravie je vždy na prvom mieste. Medzi činnosti združenia patria tiež: organizovanie a podpora športových aktivít, zakladanie a podpora klubovej činnosti, zapájanie dobrovoľníkov do organizovania športovej činnosti, výlety a tábory. 

Centrum voľného času Stará Turá

gen. M. R. Štefánika 355/4, 916 01 Stará Turá

tel. číslo: 0905612829
e-mail: cvcstaratura@gmail.com
web stránka: cvcstaratura

Popis:

Centrum voľného času Stará Turá je školské zariadenie, ktorého poslaním je zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, mládeže, rodičov a prípadne iných záujemcov v oblasti pravidelnej (krúžkovej) činnosti, nepravidelnej (príležitostnej) činnosti a počas prázdnin.
Priestory CVČ sú umiestnené v lukratívnych priestoroch takmer v strede mesta a vďaka podpore Mesta sa každoročne tento areál modernizuje. Dnes je CVČ vybavené napr. počítačovou učebňou, zrkadlovou učebňou ale i malým ZOO kútikom. Popýšiť sa môžeme i malou telocvičňou s odpruženou podlahou určenou pre tanečné a pohybové krúžky, ale i herňou pre maličké deti, v ktorej prebieha babyclub.

Centrum voľného času JUNIOR v Bojniciach

Školská 9, 97201 Bojnice

tel. číslo: 046 / 540 26 24
e-mail: cvcbojnice@cvcbojnice.sk
web stránka: cvcbojnice.sk

Popis:

Zariadenie pre deti a mládež. Účelné využitie voľného času pod odborným vedením - organizovanie krúžkov a táborov.

Centrum voľného času Spektrum v Prievidzi

K. Novackého 14, 97101 Prievidza

tel. číslo: 046/543 24 70  
e-mail: cvcprievidza@gmail.com
web stránka: cvcpd.sk

Popis:

Záujmové činnosti, výlety, rôzne krúžky.

Kultúrne centrum Aktivity

Kyjevská 3183 Trenčín 91108

tel. číslo: 032 658 26 08
e-mail: info@kcaktivity.sk
web stránka: kcaktivity.com

Popis:

Kultúrne centrum Aktivity je občianske združenie pôsobiace v Trenčíne. Našim hlavným cieľom je vytvárať priestor kde ľudia všetkých odrôd môžu venovať svoj čas a energiu aktivitám, ktoré ich bavia a robia ich životy šťastnejšie.

Happy English – jazyková škola pre deti

Gagarinova 1716/3 91101 Trenčín

tel. číslo: 0918 980 455
e-mail: trencin@happyenglish.sk
web stránka: happyenglish.sk

Popis:

Špecializujeme sa na výučbu angličtiny  detí predškolského a školského veku. Našou snahou je naučiť deti angličtinu čo možno najzábavnejším, najatraktívnejším a najefektívnejším spôsobom pre ne. Vychádzame z vedeckých poznatkou, že dieťa má v sebe prirodzenú schopnosť naučiť sa viacero jazykov naraz a čím skôr sa začne s výučbou, tým lepšie výsledky sa dosahujú.

KreaTivO

Gen. M. R. Štefánika 372/9 911 01 Trenčín

tel. číslo: 0918 883 505
e-mail: kreativotn@gmail.com
web stránka: kreativotn.sk

Popis:

Sme prvé kreatívne centrum pre deti v okrese Trenčín, zamerané na vzdelávanie. Spájame hru a vzdelávanie. Sme centrum kreatívneho vzdelávania, kde miznú hranice medzi učením a hrou. Celý čas staviame s kockami LEGO® ktoré deti milujú.

Centrum voľného času Trenčín

Východná ul.9, 911 08 Trenčín

tel. číslo: +421 32 7433502
e-mail: cvctn@cvctn.sk
web stránka: cvctn.edupage.org

Popis:

V našom centre voľného času si môže prísť každý na svoje, máme tu množstvo krúžkov, pripravujeme zaujímavé príležitostné akcie, prázdninové činnosti, športové podujatia, ktorých sa zúčastňujú nielen deti, ale aj ich rodičia.

tanečnej škole TANCUJÚCE TIGRÍKY

Švermova 1630/32-65 911 01 Trenčín

tel. číslo: 0903 783 724
e-mail: tancujuce.tigriky@gmail.com
web stránka: tancujucetigriky.sk

Popis:

Tancujúce tigríky® je tanečno-animačný program pre najmenšie deti od 1,5 do 6 rokov. Deti sú podľa veku rozdelené do menších skupín a stretávajú sa pravidelne 1x do týždňa. Systematicky postupujú od jednoduchých hravých tanečných zostavičiek až po choreografie náročnejšie na pohybové prvky alebo priestorovú orientáciu. Takto si postupne zlepšujú svoje tanečné a pohybové schopnosti.

Jazyková škola Your choice

Jazdecká 8686/65, 917 01 Trnava

tel. číslo: 0911 667 274
e-mail: hello@yourchoice.sk
web stránka: yourchoice.sk

Popis:

Jazyková škola Your Choice je mladá, moderná a kreatívna jazykovka. Mladá je našimi lektormi, ktorých vekový priemer je okolo 28 rokov. Moderná preto, lebo vyučujeme najnovšími spôsobmi výučby, napr. Direct Method. A kreatívna? Všetci sa na hodinách radi smejeme a stále niečo vymýšľame tak, aby to našich klientov stále s nami bavilo. Napríklad robíme pre deti tábory, herné popoludnia a vzdelávanie s kockami LEGO a mini eventy k rôznym udalostiam.

Rugby Club Spartak Trnava

Šafárikova 28 91701 Trnava

tel. číslo: 0903 726 219
e-mail: rugby.trnava@gmail.com 
web stránka: rugbytrnava.sk

Popis:

Rugby je komplexný šport, každý hráč závisí na činnosti ostatných, málokedy dokáže hráč sám vybojovať loptu a sám aj bodovať, bez priamej podpory ostatných. Hraje sa rukami i nohami. Hráč môže loptu nosiť, prihrávať i kopať. Rugby je o kamarátstve a o rešpekte k súperovi, spoluhráči sa musia spoľahnúť jeden na druhého, zároveň rešpektujú súpera a neznížia sa k nečestnému správaniu, etika hry do nedovoľuje.

ŠK Modranka Trnava - kolkársky oddiel

Čajkovského 12 917 08 Trnava

tel. číslo: +421 915 675 316
e-mail: jozef.kralovic2@gmail.com
web stránka: skmodranka.sk

 

Detská golfová škola

Kúpeľný ostrov – časť Vrbinky, súp. číslo 3612 921 01 Piešťany

tel. číslo: +421 915 924 711
e-mail: managerpn@golfpiestany.sk
web stránka: golfpiestany.sk

Popis:

Detská golfová škola je určená všetkým deťom od 6 do 18 rokov, ktoré by radi s týmto nádherným športom začali a zapojili tak myšlienku golfu a spoločenskej etikety do svojho života.

Mažoretky SPIRIT - Senica

Sadová 646/8, 905 01 Senica

tel. číslo: 0907 315 696
e-mail: mazoretkyspirit@gmail.com
web stránka: mazoretkyspirit.sk

Popis:

Momentálne patríme pod Centrum voľného času Stonožka v Senici na Sadovej ulici. Naším prvým názvom boli mažoretk Lienky, ktorý sa v roku 2008 zmenil na Spirit. Zúčastnili sme sa mnohých súťaží na Slovensku aj v zahraničí. V našej skupine sú dievčatá od 4 do 25 rokov. Trénujeme 2 – 4x do týždňa. Každoročne absolvujeme niekoľkodňové sústredenia (v Senici alebo okolí)

Legovňa (Centrum kreatívneho vzdelávania Brick by Brick)

Winterova 6850/4, 921 01 Piešťany

tel. číslo: +421 915 778 198
e-mail: info@cmlanguages.sk
web stránka: cmlanguages.sk

Popis:

Program BrickByBrick naučí deti praktické zručnosti v technických oblastiach. Učí ich mať rád prírodné vedy, ku ktorým sa spoločnosť prirodzene vracia. Hodiny sú vedené hravou a zábavnou formou („edutainment“). Špeciálne vyškolení lektori sa pritom opierajú o metodiku BrickByBrick vyvinutú expertmi v USA, vďaka ktorej je každá hodina presne krok-po-kroku vypracovaná.

A celý čas staviame s kockami LEGO®, ktoré deti milujú!

Karate klub Slovšport Trnava, o.z.

Rybníkova 15 917 01 Trnava

tel. číslo: 0905 440 277
e-mail: gasparovicova@karateslovsport.sk
web stránka: karateslovsport.sk

 

CANDY klub Trnava

V jame 15, Trnava

tel. číslo: 0908/170584
e-mail: candy.trnava@gmail.com
web stránka: candytrnava.sk

Popis:

Športovo-umelecké centrum CANDY klub vzniklo v Trnave v roku 2006. Cvičiť u nás začínajú už 4 ročné deti. Do 6 rokov ponúkame všeobecnú prípravu zameranú na pohyb, tanec a gymnastiku. Vo veku 6 rokov (začiatočníci neskôr) sa rozširujú tréningy o rôzne druhy tanca (základy baletu, súčasný tanec), talentované deti sú vyberané do súťažných skupín, kde zaraďujeme aj prvky akrobacie.
Od 6 rokov je na základe konkurzu možné zaradiť sa aj do muzikálovej skupiny, kde okrem dobrých tanečných a hereckých schopností treba talent na spev.

RUSALKA - tanečné a pohybové centrum Trnava

Okružná 6, 917 01 Trnava

tel. číslo: 0907 209 457
e-mail: rusalka.trnava@gmail.com
web stránka: rusalkacentrum.sk

Popis:

Pod menom Rusalka fungujeme od júla 2017. Deti vyučujeme zábavnou formou prostredníctvom rôznych hier. Tanec formuje deti po fyzickej stránke – zlepšuje koordináciu tela, silu i ladnosť pohybov, ale aj po psychickej stránke – rozvíja jeho kreativitu, posilňuje sebadôveru, učí sebadisciplíne a stálosti. Keď sa deti zdokonaľujú a začnú zvládať aj náročnejšie pohybové kombinácie, cítia sa viac sebavedomí, čo sa môže prejaviť aj v iných oblastiach ich života. 

Tanečné a pohybové štúdio Crazy family

Mozartova 10, TRNAVA bývalá ZŠ

tel. číslo: +421 903 281 754
e-mail: crazyfamily.tt@gmail.com
web: crazy-family.sk

Popis:

Sme tanečné štúdio, ktoré ponúka kurzy pre deti, mládež, dospelých a seniorov. Deťom ponúkame všeobecnú tanečnú prípravu s výborným základom pre ďalšie štúdium konkrétnych tanečných štýlov (latino, ľudový tanec, ballet a iné). Okrem celoročných tanečných kurzov pre deti a mládež ponúka naša škola aj sezónne kurzy - pre maminky s deťmi do 3 rokov, dospelých a seniorov. Naša škola sídli v krásnom prostredí bývalej ZŠ na Mozartovej ulici č.10 v Trnave.

Hudobná škola Yamaha

Šafárikova 61, 903 01 Senec

tel. číslo: 0911 11 12 30
e-mail: info@hudobnaskola.sk
web stránka: hudobnaskola.sk

Popis:

Vyučujeme deti aj dospelých, všetky úrovne, od začiatočníkov až po pokročilých. Naši učitelia sú nadšení profesionálni hudobníci a pedagógovia, ktorí sa radi podelia o svoje skúsenosti, fundovane a trpezlivo Vás a Vaše deti prevedú svetom hudby. Budeme radi ak sa stane hudba prirodzenou súčasťou vášho životného štýlu.

FILMROOM – filmový a výtvarný ateliér pre deti

Ľ. Fullu 9/A, Bratislava, 841 05

tel. číslo: +421 908 418 288
e-mail: atelierdlhediely@gmail.com
web stránka: filmroom.sk

Popis:

Filmroom je výtvarný a filmový ateliér, ktorý ponúka celoročne výtvarné a filmové krúžky pre deti a výtvarné a filmové kurzy a workshopy pre dospelých. Počas prázdnin organizujeme rôzne kurzy a letné školy zamerané na filmovú tvorbu pre deti. Jednotlivé ateliéri sú primárne určené pre žiakov základných škôl. Pod vedením profesionálov vieme študentov pripraviť aj na odborné školy s výtvarným a filmovým zameraním. Ponúkame tiež kurz MiniArt pre predškolákov a škôlkarov.

Detské pohybové centrum FunGym

Lovinského 3, Bratislava

tel. číslo: +421 905 251 513
e-mail: info@fungym.sk
web stránka: fungym.sk

Popis:

Sme pohybové centrum pre deti aj dospelých, v ktorom prebiehajú každy deň rôzne športové aktivity. U nás zdokonalujeme detskú motoriku v senzomotorickom období ( vek 3 - 12 rokov ) mnohými, najmodernejšími metódami. Práve aktivitami ako sú pohybové hry, gymnastika a plávanie vytvárame vynikajúce predpoklady pre ďalší rozvoj dieťaťa. Preto spolupracujeme aj s inými organizáciami a prisposobujeme výuku pre danú športovú špecializáciu.

Tanečné štúdio ŠancaTanca

Kempelenova 2, 841 04, Bratislava - Karlova Ves

tel. číslo: 0911 723 751
e-mail: produkcia@sancatanca.sk
web stránka: sancatanca.sk

Popis:

ŠancaTanca funguje na Slovensku od roku 2005. Od čias, kedy sme ponúkali iba orientálny tanec, už ubehlo veľa rokov. Postupne sme spestrovali našu ponuku o rôzne druhy cvičení, tancov, ponúkali sme novinky pre deti, bábätká, tehotné mamičky. Pridávali sa rôzne kurzy zamerané na osobný rozvoj - ženské kruhy, aromaterapia či spontánny tanec. Preto sme podtitul tanečné štúdio zmenili na vhodnejší názov - štúdio pohybu, tanca a osobného rozvoja

Detský šport klub

Cesta na Klanec 42/C, 841 03, Bratislava

tel. číslo: 0905105113
e-mail: detskysportklub@gmail.com
web stránka: detskysportklub.sk

Popis:

Klub založili rodičia detí predškolského a Školského veku s kvalifikáciou bývalých vrcholových a aktívnych športovcov. Podnetom pre vznik združenia bol nedostatok možností pre cielené pohybové aktivity našich malých detí.

Gymnastika pre deti v Ariwa Fite

Harmincova 1/B, 841 02 Bratislava

tel. číslo: 0902 494 412
e-mail: ariwafit@ariwafit.sk 
web stránka: www.ariwafit.sk

Popis:

Cvičíme aj s deťmi ktoré sa chcú naučiť základným pohybovým schopnostiam, základom akrobacie a cvičení na gymnastickom náradí pod vedením gymnastického trénera.

BigHugGym

Ivanská cesta 30/D, 821 04 Bratislava

tel. číslo: +(421) 948 207 828
e-mail: ruzinov@bighuggym.sk
web stránka: bighuggym.sk

Popis:

BigHugGym nie je len miesto pre zábavu. Je to zároveň aj individuálny vzdelávací gymnastický program pre deti, študentov, mládež a rodiny. Naše hravé aktivity a inovatívny prístup pomáhajú deťom získať zdravé sebavedomie, adekvátnu nezávislosť – pripravia ich do školy, ako aj do života tak, aby na ne rodičia mohli byť patrične hrdí. 

Smelá žabka: škola plávania a športu

Slávičia 5360/14, Senec, 903 01

tel. číslo: 0918 873 037
e-mail: smelazabka@gmail.com
web stránka: www.smelazabka.sk

Popis:

Sme rodičia a priatelia, ktorí sa už dlhodobo venujú športu – profesionálne, ako reprezentanti SR a ČR v rôznych športoch alebo intenzívne rekreačne.

 

Boxing tréning pre deti a mládež

Viena Gate, 1. poschodie, Bratislava - Petržalka

tel.číslo: +421 903 55 16 57
e-mail: bratislavska.boxerna@gmail.com
web stránka: http://www.bratislavskaboxerna.sk/

Popis:

Bratislavská Boxerňa vznikla v roku 2009 s myšlienkou sprístupniť tréning bojových športov širokej verejnosti bez ohľadu na vek, pohlavie a fyzickú zdatnosť.

The Little Gym® Bratislava

Vajnorská 45, 83101 Bratislava

tel. číslo: +421 2 443 723 11
e-mail: bratislava@thelittlegym.sk
web stránka: bratislava.thelittlegym.eu

Popis:

Štruktúra lekcií The Little Gym® a prepracované osnovy a metodika ponúkajú deťom veľa príležitostí k postupnému zlepšovaniu obratnosti, koordinácie pohybov a celkovej zdatnosti. V milom a motivujúcom prostredí získavajú deti každý týždeň pod vedením školených inštruktorov väčšiu odvahu a sebadôveru a zároveň sa učia počúvať, sústrediť sa a spolupracovať s ostatnými... a pri tom si užijú veľa zábavy!

 

Dance Kids

Mánesovo nám. 6, 85101, Bratislava

tel. číslo: +421 905 740 403
e-mail: info@dancekids.sk
web stránka: dancekids.sk

Popis:

Dance Kids je projekt tanečno-pohybových aktivít pre bábätká, deti a dospelých.
Radosť z tanca, zdravý pohyb, súlad so svojím telom, vyrovnanosť, priateľstvá – sú obsahom našich lekcií, ktoré vedú v Dance Kids tanečníci, pedagógovia, jogíni a fyzioterapeuti. Pracujeme s detičkami od útleho veku a s dospelými, vzdelávame rodičov aj pedagógov. 
 

Lezecká stena K2 s kaviarňou

BA, TT, TN, NR, ZA

0948176060
lezeckastena@lezeckastena.sk
www.lezeckastena.sk

Popis:

Lezecká stena K2 je svojou plochou najväčšia na Slovensku. Od oficiálneho otvorenia – 07. 02. 2013 pribudlo množstvo lezeckých profilov. Stena ponúka zázemie nielen pre náročných lezcov, ktorí preferujú kvalitné a ťažké cesty, ale aj pre lezcov – začiatočníkov.

Malina gymnastické centrum o.z.

Malinovo, Senec, Dunajská lužná

Broskyňová 49
900 45 Malinovo
malinagym@gmail.com
0948 382 909

Popis:

Sme Občianske združenie Malina – centrum detskej gymnastiky, ktorého základnou činnosťou je činnosť v oblasti rekreačného, športu. Venujeme sa športovej gymnastike, ktorá je základným športovým odvetvím.