O projekte

Projekt Bola raz jedna trieda vznikol ako odpoveď na súčasnú situáciu medzi deťmi a mládežou.

Skúsenosť s užitím drogy má stúpajúci trend s pribúdajúcimi rokmi a tiež sa zvyšuje počet ľudí, ktorí toto nebezpečenstvo ponúkajú deťom vo svojom okolí.

V rámci drogovej problematiky sa zaoberáme ľahkými drogami – marihuanou a alkoholom, aj nebezpečnými párty drogami ako napr. extázou a nevynechávame ani tvrdé, vysoko návykové a nebezpečné drogy ako pervitín a heroín.

Hlavným zámerom je informovať o nebezpečenstve, ale aj o prevencii a možnostiach pomoci a pripravenosti čeliť krízovým situáciam, ktoré môžu viesť k užívaniu drog. V príbehoch žiakov z triedy 8. B nájdu možnosti na preventívne riešenia rodičia či blízki ľudia mladistvých, ktorí sa s drogami zaplietli, no hlavné je, aby rizikám a nebezpečenstvám drog porozumeli priamo deti

V prípade, že máte v blízkosti deti, mladistvých alebo dospelých ľudí s problémom s drogami, odporúčame vám poradiť sa o postupe s odborníkmi.

GARANT PROJEKTU: OLÚP Predná Hora

OLÚP Predná Hora sa zaoberá liečbou pacientov závislých od alkoholu, patologických hráčov a závislých od tvrdých drog. Ústavná liečba drogových závislostí je súborom psychoterapeutických, fyzických, kultúrnych a sociologických aktivít, ktoré nemožno presne vymedziť jednotlivými bodmi liečebného systému, nakoľko jedna aktivita sa tu prelína aj do ďalších oblastí.

Liečebný systém pracuje s komplexným liečebným programom, s komunitou a predovšetkým s nadšeným a angažovaným personálom, ktorý stavia na tom, že naši pacienti sú kvalitné a hodnotné osobnosti, ktorí sú schopní a ochotní zmeniť svoj doterajší život.