Pomoc

Hľadáš pomoc alebo iba spriaznenú dušu a potrebuješ sa vyrozpráť zo svojich problémov.
Centrum voľného času Nové Zámky

Adresa: ul. B. Nemcovej 6, 940 01, Nové Zámky
Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Lörincová
Telefón:
035 / 642 0401
E-mail:
cvcpyramida@centrum.sk

Centrum voľného času Nová Baňa

Adresa: Bernoláková 30, 968 01, Nová Baňa
Kontaktná osoba: PaedDr. Tatiana Polcová
Telefón:
045 68 56 365
Mobil:
0911 932 090
E-mail:
tatiana.polcova@gmail.com
Web stránka:
www.cvcnovabana.sk

Centrum voľného času Magnet - Lučenec

Adresa: Ulica mieru 45, 984 01, Lučenec 1
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Murgašová
Telefón:
047 / 433 3797
E-mail:
cvcmagnet@szu.sk
Web stránka:
www.cvcmagnet.szm.sk

Centrum voľného času Levice

Adresa: Sládkovičova 2, 934 01, Levice
Kontaktná osoba: PaedDr. Peter Hraško
Telefón:
036 / 63 163 09
E-mail:
centrumv36@edunet.sk

Centrum voľného času Komárno

Adresa: Rozmarínová 2, 945 01, Komárno
Kontaktná osoba: Erika Sokolová
Telefón:
035 / 773 0396
E-mail:
sokol.erika@zoznam.sk

Centrum voľného času Kolárovo

Adresa: Mostová 2, 946 03, Kolárovo
Kontaktná osoba: Mgr. Zoltán Finta
Mobil: 0907 712 094

Centrum voľného času Hubanovo

Adresa: Novozámocká 14, 947 03, Hurbanovo
Kontaktná osoba: Mgr. Viera Györeová
Telefón:
035 / 76 100 49
E-mail:
riaditel@cvchu.edu.sk
Web stránka: www.cvhu.edu.sk

Centrum voľného času Hnúšťa

Adresa: Nábrežie Rimavy 457, 981 01, Hnúšťa
Kontaktná osoba: Mgr. Ján Kolesár
Telefón:
047 / 542 2206

Centrum voľného času Fafrňkáreň - Banská Štiavnica

Adresa: L. Svobodu 40, 969 01, Banská Štiavnica
Kontaktná osoba: Mgr. Marián Berešík
Telefón:
045 / 691 1626
E-mail:
fafrnkaren@centrum.sk

Centrum voľného času Domino, Klub primárnej prevencie drogových závislostí

Adresa: Štefánikova 63, 949 01, Nitra
Kontaktná osoba: PaedDr. Alena Mrázová
Telefón:
037 / 65 263 73
Mobil:
0903 752 019
E-mail:
Aluska7@post.sk

Centrum voľného času Domino - Zvolen

Adresa: Bela IV. 1567/6, 960 01, Zvolen
Kontaktná osoba: Mgr. Emília Vongrejová
Telefón:
045 / 533 5715
E-mail:
domino@cvczv.edu.sk

Centrum voľného času Domček - Krupina

Adresa: M.R.Štefánika 33, 963 01, Krupina
Kontaktná osoba: Mgr. Viera Kulichová
Telefón:
045 / 551 9361
E-mail:
domcekcvc@stonline.sk

Centrum voľného času Cvrček

Adresa: Angyalová 413/19, 967 01, Kremnica
Kontaktná osoba: Mgr. Alfréd Haško
Telefón: 045 / 647 4034
E-mail: pentrucv@mail.t-com.sk
Web stránka: www.cvrcek.ic.cz

Centrum voľného času Brezno

Adresa: Školská 7, 977 01, Brezno
Kontaktná osoba: Mgr. Petra Dzurmanová
Telefón:
048 / 611 6600
E-mail:
cvcbrezno@cvcbrezno.edu.sk

Centrum voľného času Banská Bystrica

Adresa: Havranské 9, 974 00, Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Mgr. Sabo Boris
Telefón: 048 / 413 1590
E-mail: borissabo@post.sk

Centrum voľného času Banská Bystrica

Adresa: J. Kráľa 9, 974 19, Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Bursová
Telefón:
048 / 415 2635
E-mail:
juniorbb@stonline.sk

Centrum voľného času "Mladosť" Šurany

Adresa: Partizánska 23, 942 01, Šurany
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Malík
Telefón:
035 / 650 1190
E-mail:
cvc_mladost@stonline.sk

Centrum voľného času - Žiar nad Hronom

Adresa: M.R. Štefánika 17, 965 01, Žiar n/Hronom 1
Kontaktná osoba: Mgr. Helena Gáfriková
Telefón: 045 / 673 3348
E-mail: hgafrikova@zoznam.sk
Web stránka: www.cvczh.edu.sk

Centrum voľného času - Veľký Krtíš

Adresa: Poľná 1, 990 01, Veľký Krtíš
Kontaktná osoba: Mgr. Marián Lupták
Telefón: 047 / 483 1471
E-mail: riaditel@cvcvkrtis.edu.sk
Web stránka: www.cvcvkrtis.edu.sk

Centrum voľného času - Tornaľa

Adresa: Mierová 83, 982 01, Tornaľa
Kontaktná osoba: Mgr. Koloman Tóth
Telefón: 047 / 552 3163
E-mail: cvctornala@centrum.sk
Web stránka: www.cvctornala.edu.sk

Oravské osvetové stredisko

Adresa: Bysterecká 1263/55, 026 01, Dolný Kubín
Kontaktná osoba: PhDr. Miroslav Žabenský
Telefón:
043 / 586 4978
E-mail:
osvetadk@nextra.sk

Novohradské osvetové stredisko, pracovisko Veľký Krtíš

Adresa: Nám. A.H.Škultétyho 35, 990 01, Veľký Krtíš
Kontaktná osoba: Juraj Matiaš
Telefón: 047 / 483 1465
E-mail: nosvk@stonline.sk

Novohradské osvetové stredisko

Adresa: Kármána 2, 984 01, Lučenec
Kontaktná osoba: Anna Víťazová
Telefón:
047 / 433 1534
E-mail:
noslc@noslc.sk

Myjavské osvetové stredisko

Adresa: Partizánska 290/17, 907 01, Myjava
Telefón: 034 / 621 3252

Mestské kultúrne stredisko Šaľa

Adresa: ul.SNP 16, 927 01, Šaľa
Kontaktná osoba: Mgr. Ľudmila Iványiová
Telefón:
031 / 77 040 51
E-mail: ivanyiova@sala.misnet.sk

Mestské kultúrne stredisko Šahy Hontianske múzeum a galéria Ľ. Simonyiho

Adresa: J.Rotaridesa 13, 936 01, Šahy
Kontaktná osoba: Mgr. Tibor Pálinkáš
Telefón: 034 / 621 3252

Mestské kultúrne stredisko Bratislava

Adresa: Uršulínska 11, 812 93, Bratislava

Malokarpatské osvetové stredisko

Adresa: Horná 20, 900 01, Modra
Kontaktná osoba: PhDr. Anna Píchová
Telefón:
033 / 643 3489
E-mail: moska@moska.sk

Ľubovnianske osvetové stredisko

Adresa: Nám. generála Štefánika 5, 064 01, Stará Ľubovňa
Telefón: 052 / 432 3923
E-mail: osvetasl@stonline.sk

Liptovské osvetové stredisko

Adresa: ul. 1.mája, 031 01, Liptovský Mikuláš
Kontaktná osoba: Mária Kubíková
Telefón: 044 / 552 2389
E-mail: osvetalm@mail.viapvt.sk

Kysucké osvetové stredisko

Adresa: Moyzesova 1770, 022 01, Čadca
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Šulganová
Telefón:
041 / 433 1251
E-mail:
osvetaca@stonline.sk

Krajské osvetové stredisko Nitra

Adresa: Fatranská 3, 949 01, Nitra
Kontaktná osoba: Mgr. Daniela Gundová
Telefón: 037 / 653 1544-6
E-mail: kosnr@kosnr.sk
Web stránka: www.kosnr.sk

Krajské osvetové stredisko Košice

Adresa: Hviezdoslavova 7, 040 01, Košice
Kontaktná osoba: Mgr. Soňa Kostrábová
Telefón:
055 / 72 996 05
E-mail:
vzdelavanie@osvetake.sk

Košické osvetové stredisko

Adresa: Hviezdoslavova 7, 040 01, Košice
Kontaktná osoba: PhDr. Eleonóra Kovalčíková
Telefón: 055 / 622 7552
E-mail: osvetake@osvetake.sk

Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou

Adresa: sídl. 1.mája 74, Vranov nad Topľou
Kontaktná osoba: PaedDr. Jozef Švarbalík
Telefón: 057 / 442 2871
E-mail: hzos@stonline.sk

Hornošarišské osvetové stredisko Bardejov

Adresa: Rhodyho 6, 085 01, Bardejov
Kontaktná osoba: PhDr. Ján Suráň
Telefón:
054 / 472 2275
E-mail:
hosbardejov@zmail.sk

Hontiansko-novohradské osvetové stredisko - detašované pracovisko Veľký Krtíš

Adresa: Nám. A. H. Škultétyho 35, 990 01, Veľký Krtíš
Kontaktná osoba: Juraj Matiaš
Telefón:
047 / 48 317 46
E-mail:
nosvk@stonline.sk

Gemersko-malohontské osvetové stredisko

Adresa: Jesenského 5, 979 01, Rimavská Sobota
Kontaktná osoba: Aneta Cvachová
Telefón:
047 / 563 1095
E-mail:
gmos@rsnet.sk

Gemerské osvetové stredisko Rožňava

Adresa: Betliarska 8, 048 01, Rožňava
Kontaktná osoba: Mgr. Helena Novotná
Telefón: 058 / 732 4258
E-mail: gos@nextra.sk
Web stránka: www.gos.sk

Galantské osvetové stredisko

Adresa: Bratislavská 1458/71, 924 01, Galanta
Kontaktná osoba: Mgr. Margita Knappová
Telefón: 031 / 780 2621
Mobil: 0902 / 904 201
E-mail: osveta_galanta@post.sk

Špecializovaná nemocnica, Centrum pre liečbu drogových závislostí s.r.o.

Adresa: Pod Laščeky 278, 010 03, Žilina – Považský Chlmec
Kontaktná osoba: MUDr. Martina Hanzelová
Telefón:
041/ 500 76 92 (číslo funguje ako centrálne)
Mobil: 0918 994 456
E-mail: cpldz.zilina@gmail.com
Web stránka: http://www.fnspza.sk/sk/oddelenia/fffff/o-nas

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok (Klinika drogovych zavislosti)

Adresa: Malacká cesta č. 63, 902 18, Pezinok
Kontaktná osoba: MUDr. Pavel Černák, PhD.
Telefón: Prijímacia ambulancia 033 / 6482 153
E-mail: mail@pnpp.sk
Web stránka: http://www.pnpp.sk/

 

Odborný liečebný ústav psychiatrický-Centrum pre liečbu drogových závislostí - Predná Hora

Adresa: Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01, Muráň
Kontaktná osoba: MUDr.Mária Martinove
Telefón: 058 / 4866 111 - recepcia
E-mail: olup@olup-prednahora.sk , informator@olup-prednahora.sk
Web stránka: http://www.olup-prednahora.sk/

Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice

Adresa: Skladná 2, 041 90, Košice
Kontaktná osoba: MUDr. Boris Bodnár
E-mail: cpldz.kosice@gmail.com
Web stránka: http://www.cpldz-kosice.sk/

Centrum pre liečbu drogových závislostí CPLDZ Rieka s.r.o.

Adresa: Na vodopád 184, 038 54, Šútovo
Kontaktná osoba: MUDr. Marcela Sarnovská
Telefón: 043 / 42 95 071 
E-mail: rieka.liecebna@gmail.com
Web stránka: www.liecebnarieka.sk

Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava

Adresa: Hraničná 2, P.O.BOX 51, 827 99, Bratislava
Kontaktná osoba: MUDr. Ľubomír Okruhlica CSc.
Telefón: 02/ 53 41 74 64; 02/ 53 41 74 67; 02/ 53 41 74 72
E-mail: cpldz@cpldz.sk
Web stránka: http://cpldz.sk/

Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica

Adresa: Cesta k nemocnici č. 55, 974 01, Banská Bystrica
Kontaktná osoba: MUDr. Martin Somora
Telefón: MUDr. Martin Somora - primár: Telefón: 0902 533 061 E-mail: somora@cpldz-bb.sk
Mobil: 0901 911 912 - ambulancia
E-mail: info@cpldz-bb.sk
Web stránka: http://www.cpldz-bb.sk

Pedagogicko - psychologická poradňa Poltár

Adresa: Železničná 5, 987 01, Poltár
Kontaktná osoba: Mgr. Róbert Murgaš
Telefón: 047 / 422 2370
E-mail: ppppoltar@pobox.sk

Pedagogicko - psychologická poradňa Lučenec

Adresa: M.Rázusa 25, 984 01, Lučenec
Kontaktná osoba: Mgr. Kornélia Ivaničová
Telefón: 047 / 433 2300
E-mail: ppplc@stonline.sk

Pedagogicko - psychologická poradňa Krupina

Adresa: Prostredná 272/21, 963 01, Krupina
Kontaktná osoba: Mgr. Soňa Selečéniová
Telefón: 045 / 55 124 93
E-mail: ppp@slovanet.sk

Pedagogicko - psychologická poradňa Detva

Adresa: Krpeľná 1149/35, 962 12, Detva
Kontaktná osoba: Daniela Gajdošechová, PhDr.
Telefón: 045 / 545 4480
E-mail: pppdt@szm.sk

Pedagogicko - psychologická poradňa Brezno

Adresa: Hradby 9, 977 01, Brezno
Kontaktná osoba: PhDr. Oľga Jorčíková
Telefón: 048 / 611 6522
E-mail: ppp.brezno@stonline.sk
Web stránka: www.pppbrezno.szm.sk

Pedagogicko - psychologická poradňa Banská Štiavnica

Adresa: Dolná 2, 969 01, Banská Štiavnica
Kontaktná osoba: PaedDr.Ivica Moravčíková
Telefón:
045 / 692 1311
E-mail:
pedaghgi@stonline.sk

Pedagogicko - psychologická poradňa Banská Bystrica

Adresa: Štefánikovo nábrežie 2, 974 01, Banská Bystrica
Kontaktná osoba: PhDr. Daniela Schranzová
Telefón: 048 / 412 4537
E-mail: poradnabb@gmail.com

Centrum výchovnej a psychologickej prevencie pri Pedagogicko-psychologickej poradni Partizánske

Adresa: Februárová 153/3; (žltá budova oproti pošte, 2. poschodie), 958 01, Partizánske
Kontaktná osoba: PhDr. Mária Bursová
Telefón: 038 / 749 1922
Mobil: 0948 402 701
Web stránka: https://sites.google.com/site/cpppappartizanske/

Centrum výchovnej a psychologickej prevencie pri Pedagogicko-psychologickej poradni Nové Mesto n/Váhom

Adresa: Športová 40, 915 01, Nové Mesto n/Váhom
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Klbíková
Telefón: 032 / 7714 507 032 / 7714 526
Mobil: 0911 337 902
E-mail: ppp_nmv@stonline.sk
Web stránka: http://www.cpppapnmv.sk/

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín

Adresa: Kubranská 20 so sídlom Kukučínova 473, 911 05, Trenčín
Telefón: 032 / 7436 152
E-mail: e-mail: ppp_tn@stonline.sk

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici

Adresa: Mládežnícka 34, 974 04, Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Stanislav Fila
Telefón: 048 / 4134 751, 048 / 4134 752
E-mail: cpppapbb@svsbb.sk
Web stránka: www.kpppbb.svsbb.sk

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Prešov

Adresa: Ul. Levočská 7 (1. a 2. poschodie), 080 01, Prešov
Kontaktná osoba: PhDr. V. Hybenová
Telefón: 051 / 7715 526; 051 / 7754 621
Mobil: 0915 899 454
E-mail: kppppo@mail.t-com.sk; oppp@kryha.sk; cpppap@azet.sk
Web stránka: http://cpppapresov.webnode.sk/

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Levoča

Adresa: Ružová ulica 91/1, 054 01, Levoča
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Vozárová
Telefón: 053 / 4511-968
Mobil: 0911 575 799
E-mail: vozarova.katarina@mail.t-com.sk
Web stránka: www.cpppple.sk/

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hlohovec

Adresa: Fraštácka 4, 920 01, Hlohovec
Kontaktná osoba: PaedDr. Jana Gajarská
Telefón: 033 / 7426 988
E-mail: poradnask@centrum.sk
Web stránka: http://www.centrumhc.sk/

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Dunajská Streda

Adresa: Hlavná 37/19, 929 01, Dunajská Streda
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Krippelová
Telefón: 031 / 5530 283
E-mail: ppp.ds@stonline.sk
Web stránka: http://poradnads.sk/

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava

Adresa: Ružová dolina 27, 81104, Bratislava
Kontaktná osoba: PhDr. Pavol Vančo
Telefón: 02/5477 5560, 02/5443 3118
E-mail: klienti@nasaporadna.sk, riaditel@nasaporadna.sk, sekretariat@nasaporadna.sk
Web stránka: http://nasaporadna.sk/

 

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Žilina

Adresa: Predmestská 1613, 010 01, Žilina, Slovensko
Telefón: 041 / 565 00 18, 0901 724 785
E-mail: cpppapza@cpppapzilina.sk
Web stránka: http://cpppapzilina.sk/

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Trnave

Adresa: M. Sch. Trnavského 2, 917 01, Trnava, Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ivica Osvaldová
Telefón: 033 / 5514 423
E-mail: centrumtt@gmail.com

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Nitra

Adresa : ulica J. Vuruma č.2, 949 01, Nitra, Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Pauličková
Telefón: 037 / 6554 245 - 6 (ústredňa); 037 / 6554 247 (riaditeľka)
E-mail: centrum@cpppap.sk, prevencia@cpppap.sk (odelenie prevencie)

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Hubeného ul. 25 (budova Základnej školy s MŠ J. A. Komenského)
831 53 Bratislava

www.psychologickecentrum.sk
poradenstvo@psychologickecentrum.sk
tel.: 02 / 4488 2396

Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora

Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126
049 01 Muráň
058/4866 111

e-mail: olup@olup-prednahora.sk
www.olup-prednahora.sk

Linka dôvery toxikomanov:
02/534 17 464
02/534 17 467

Infolinka o problematike opiátovej závislosti:
0915 970 498

Na linke detskej istoty sa ti budú venovať na čísle - 116 111 - non-stop a bezplatne pre všetky deti alebo cez chat: na adrese - www.pokec.sk denne od 17:00 - 21:00 hod.